Her drifter vi blant annet:

25
kameraer
8
porttelefonanlegg
150
dørautomatikk
200
låser

Vår oppgave

Automatikk-Service AS monterer, drifter og vedlikeholder kameraovervåkning, dørautomatikk, låser og porttelefonanlegg på Aker Sykehus. Vi er stolte av å kunne levere gode stabile systemer til en kunde som trenger at systemene fungerer til enhver tid.